Eftersyn

Meget af det udstyr man bruger på sit arbejde skal gennemgås for fejl og skader efter faste terminer iht. lovgivningen. 


Det omhandler også Faldsikring og højderedningsudstyr. USAR TECHNOLOGY opdeler udstyr til atbejde i højden i 2 kategorier, dels "åbent" udstyr og dels "lukket" udstyr. 


Åbent udstyr kan f.eks. være karabinhager, falddæmper, støttestroppe, bælter, slynger, faldsikringsseler mv. er alt sammen noget som USAR TECHNOLOGY kan gennemføre det obligatoiske eftersyn af for dig. 


Lukket udstyr kan f.eks. være SRL (yo-yo / faldsikringsblokke), nogle typer af selvvirkende nedfiringssystemer mv. Sådanne udstyr kan iht. brugervejledningen kræve særlige kompentencer, men der er meget som vi kan hjælpe jer med at gennemfører det obligatoriske eftersyn på. 

Eftersyn af faldsikring og højderedningsudstyr 


Til forskel fra mange, fakturer jeg efter en timepris på 400,00 DKR ex. moms i timen.

Eftersynet består af:

- Kontrol af det indleveret udstyr 

- Udfærdigelse af kontrollog på udstyr 

- Markering af udstyret (jf. firmapolitikken)


Det betyder også, hvis der udstyret er i pæn stand og jeg ikke skal vaske, rengører mv. så kan jeg hurtigere efterse udstyret. 


I snit tager det ca. 1 time at gennemføre kontrol af 1 faldsikringsele, 1 støttestrop, 1 falddæmper.