PETZL

Reglerne for arbejde i højden er let at forstå, fordi vi er et EU land og derfor følger samme regler som vores nabolande. Arbejdstilsynet, har så lavet en fortolkning og udstukket en vejledning, som fint beskriver hvordan man som arbejdsgiver og arbejdstager skal håndtere en arbjejdsopgave i højden.


Grundliggende, er det altid anbefalet, ikke at skulle arbejde med personværnmidler, hvis det kan undgås. Så hvis opgaven kan løses, ved at bygge et stillads, bruge en lift, eller hvis et rækkeværk kan etableres omkring arbejdsområdet, så man ikke kan falde ud over kanten på f.eks. et tag, så er det at foretrække.


Kan det ikke lade sig gøre, kan man bruge 2 typer/former for faldsikring:

     - Udstyr som forhindre et fald. (statisk udstyr, som ikke udvider sig)

     - Udstyr som opfanger et fald. (ernergiabsorberende udstyr)


Er man i højden, skal man have en plan B, for hvordan man kommer ned på jorden igen, på en sikker og forsvarlig metode.

Nogle steder, vil det betyde, at man blot kan ringe 1-1-2, og så kommer der en drejestige eller lift fra det lokale brandvæsen, men der kan også være situationer, hvor den nærmeste stige/lift ikke kan komme ind til arbejdsstedet, ikke er høj nok, eller hvor den tidsmæssigt er i en for stor afstand fra dig, og så kan det være nødvendigt med eget redningsudstyr.


På www.petzl.com kan du se meget mere udstyr. hvis du ønsker vejledning og priser, er du velkommen til at kontakte mig.

L64YAM-80-ABSORBICA-Y-80-MGO_HighRes
L052BA-GRILLON-HOOK_HighRes
A010AA-VERTEX-DUAL-focus-4_HighRes
M34A-AMD-focus-1_HighRes
C73AAU-NEWTON-INTER_HighRes
R074DA-ASAP-AXIS-focus-1_HighRes
C071AA-AVAO-BOD-view-2_HighRes
B17ARA-Ascension-right_HighRes
C73JFA-NEWTON-EASYFIT-EUR_HighRes
L44R-Progress-Adjust-focus-1_HighRes
C73JFV-NEWTON-HI-VIZ_HighRes

Safety does not

happen by accidents

Mob.: +45 2337 8452

mail. usar@usar.dk

© Copyright. All Rights Reserved.