EFTERSYN FALDSIKRING

Arbejdstilsynet beskriver i deres vejledning AT D.5.5-3, at alt faldsikring, evakuering og redningsudstyr, skal efterses 1 gang om året af en kompetent person. Ved en gang om året skal forståes hver 12. måned! BEMÆRK at det ikke fritager brugeren, for at lave en kontrol af udstyret inden det ibrugstages.


USAR TECHNOLOGY har sit eget services væksted, til at kunne efterse faldsikrings- og redningsudstyr iht. EN365.


Ved eftersyn af udstyr, bliver der kontrolleret, og der bliver vedlagt en eftersynsrapport, som dokumention på, at udstyret er vurderet egnet til fortsat brug.


Følgende fejl/mangler på udstyr, ses ofte, som betyder at udstyret IKKE kan bestå sit eftersyn:

    - Den maksimale levetid for udstyr, overskredet (står i brugervejledningen)

    - Der er sket et fald i udstyret, som har udløst faldindikatoren.

    - Der er skrevet navn, nummer, afdeling mv. på udstyret med tusch.

    - Udstyret lugter af råd (forkert opbevaret)


PRISER:

480 DKR. ex moms i timen. for eftersyn af faldsikringsudstyr. Normalt vil det tage omkring 50 minutter at efterse et sæt faldsikringsudstyr, med:

- 1 faldsikringssele

- 1 hjelm

- 1 falddæmper

- 1 støttestrop

Men det hele afhænger af hvilken stand udstyret afleveres i.
Safety does not

happen by accidents

Mob.: +45 2337 8452

mail. usar@usar.dk

© Copyright. All Rights Reserved.